โครงการอบรมหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือ หลักสูตร 1 วัน


กำหนดการ

เวลา 08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียนตรวจสอบวุฒิบัตร

เวลา 09.00 -12.00 น. ฝึกอบรมตามหลักสูตรที่สำนักงานลูกเสือกำหนด

เวลา 12.00 -12.30 น. รับมอบวุฒิบัตรจาก ผู้อำนวยการฝึก สำนักงานลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์


หมายเหตุ

1.งานพัฒนานักศึกษาคณะ จะดำเนินการแจ้งเวียนหนังสือขอเวลาเรียนให้แก่นักศึกษาผู้มีรายชื่อไปยังอาจารย์ผู้สอนทุกท่าน

2.นักศึกษาแต่งกายด้วยเสื้อกิจกรรมสาขาหรือเสื้อกิจกรรมคณะ สวมกางเกงวอมหรือกางเกงทรงสุภาพ และรองเท้าผ้าใบหรือรองเท้าทรงสุภาพ 

3.นักศึกษาเตรียมหน้ากากอนามัยและสวมใส่หน้ากากตลอดระยะเวลาของการฝึกอบรม

4.นักศึกษาเตรียมน้ำดื่มมาด้วย โครงการฯไม่มีบริการอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม


โพสโดย : Admin  | 14 ธ.ค. 2564  | เข้าชม : 113  ครั้ง