ข่าวประชาสัมพันธ์


Image

ประกาศผลการประกวดหนังสั้น "ฮีตสิบสอง คองสิบสี่"

+

ByAdmin 26 ก.พ. 2565 เข้าชม : 54

ผลการประกวดหนังสั้น ภายใต้โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา กิจกรรมประกวดหนังสั้น "ฮีตสิบสอง คองสิบสี่"

Image

ขอแสดงความยินดีและขอชื่นชมกับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ตัวแทนนักศึกษาครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

+

ByAdmin 19 ก.พ. 2565 เข้าชม : 49

วัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 และรางวัลชมเชย เนื่องในงานการแข่งขันทางวิชาการในงานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 5

Image

ขอแสดงความยินดีกับสาขานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้รับรางวัลชนะเลิศ

+

ByAdmin 18 ก.พ. 2565 เข้าชม : 35

รางวัลชนะเลิศ การประชันสักวากลอนสด (กลอนกระดาษ) เนื่องในงานมหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 5 วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

Image

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ (วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย)

+

ByAdmin 15 ก.พ. 2565 เข้าชม : 109

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ (วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย) ภายใต้โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2565

Image

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชี เพื่อรับทุนโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่นรุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2565

+

ByAdmin 31 ม.ค. 2565 เข้าชม : 136

ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชี เพื่อรับทุนโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่นรุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2565

Image

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมค่าย “สานฝันฉันอยากเป็นครูปฐมวัยหัวใจรัก(ษ์)ถิ่น” (เพิ่มเติม)

+

ByAdmin 19 ม.ค. 2565 เข้าชม : 131

ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมค่าย “สานฝันฉันอยากเป็นครูปฐมวัยหัวใจรัก(ษ์)ถิ่น” รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2565 เพิ่มเติม

Image

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมค่าย “สานฝันฉันอยากเป็นครูปฐมวัยหัวใจรัก(ษ์)ถิ่น”

+

ByAdmin 30 ธ.ค. 2564 เข้าชม : 104

ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมค่าย “สานฝันฉันอยากเป็นครูปฐมวัยหัวใจรัก(ษ์)ถิ่น” รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2565

Image

โครงการอบรมหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือ หลักสูตร 1 วัน

+

ByAdmin 14 ธ.ค. 2564 เข้าชม : 95

โครงการอบรมหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือ หลักสูตร 1 วัน ณ ห้องเรียนรวม 2 อาคารบริการการศึกษาฯ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เริ่มวันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564

Image

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

+

ByAdmin 06 ธ.ค. 2564 เข้าชม : 475

สมัครออนไลน์ได้ที่ admission.ksu.ac.th ระดับปริญญาตรี 4 ปี (TCAS) ระดับปริญญาตรี 2-3 ปี เทียบโอน/ต่อเนื่อง และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

Image

กิจกรรมประกวดหนังสั้น ประเพณีอีสาน ฮีตสิบสอง คองสิบสี่

+

ByAdmin 06 ธ.ค. 2564 เข้าชม : 121

โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา กิจกรรมประกวดหนังสั้น ประเพณีอีสาน ฮีตสิบสอง คองสิบสี่ ชิงรางวัล 10,000 บาท

Image

รับสมัครนักวิชาการศึกษา สังกัดคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา

+

ByAdmin 01 ธ.ค. 2564 เข้าชม : 75

ประกาศรับสมัครนักวิชาการศึกษา 1 อัตรา สังกัดคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา เงินเดือนเริ่มต้น 14,020 บาท ยื่นใบสมัครได้แล้ววันนี้

Image

ผลการสำรวจนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษาที่ได้รับวัคซีน

+

ByAdmin 01 ธ.ค. 2564 เข้าชม : 65

ผลการสำรวจนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษาที่ได้รับวัคซีน ข้อมูลอัพเดท ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เครดิต งานพัฒนานักศึกษา

Image

ประกาศคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษา ที่ 2/2564

+

ByAdmin 29 พ.ย. 2564 เข้าชม : 67

ประกาศคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษา ที่ 2/2564

ทั้งหมด 13 รายการ Page : 1