Youtube

รับชม Chanel ของคณะ

Facebook Page

ติดตามข้อมูล กิจกรรมของคณะ

สายตรงคณบดี

ผศ.ดร.อมร มะลาศรี

ข่าวประชาสัมพันธ์


Image

ประกาศผลการประกวดหนังสั้น "ฮีตสิบสอง คองสิบสี่"

+

ByAdmin 26 ก.พ. 2565 เข้าชม : 179

ผลการประกวดหนังสั้น ภายใต้โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา กิจกรรมประกวดหนังสั้น "ฮีตสิบสอง คองสิบสี่"

Image

ขอแสดงความยินดีและขอชื่นชมกับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ตัวแทนนักศึกษาครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

+

ByAdmin 19 ก.พ. 2565 เข้าชม : 65

วัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 และรางวัลชมเชย เนื่องในงานการแข่งขันทางวิชาการในงานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 5

Image

ขอแสดงความยินดีกับสาขานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้รับรางวัลชนะเลิศ

+

ByAdmin 18 ก.พ. 2565 เข้าชม : 44

รางวัลชนะเลิศ การประชันสักวากลอนสด (กลอนกระดาษ) เนื่องในงานมหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 5 วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

Image

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ (วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย)

+

ByAdmin 15 ก.พ. 2565 เข้าชม : 122

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ (วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย) ภายใต้โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2565

Image

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชี เพื่อรับทุนโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่นรุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2565

+

ByAdmin 31 ม.ค. 2565 เข้าชม : 152

ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชี เพื่อรับทุนโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่นรุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2565

Image

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมค่าย “สานฝันฉันอยากเป็นครูปฐมวัยหัวใจรัก(ษ์)ถิ่น” (เพิ่มเติม)

+

ByAdmin 19 ม.ค. 2565 เข้าชม : 145

ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมค่าย “สานฝันฉันอยากเป็นครูปฐมวัยหัวใจรัก(ษ์)ถิ่น” รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2565 เพิ่มเติม

ข่าวทั้งหมด


จำนวนผู้เข้าชม

เริ่มนับ ธันวาคม 2564

15227

ทั้งหมด

  

20

วันนี้

  

1

ออนไลน์