ติดต่อเรา

คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (พื้นที่นามน) 13 ม. 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ. กาฬสินธุ์ 46230

โทรศัพท์ 043-602037 โทรสาร 043-602037

facebook :facebook.com/edu.ksu.ac.th